اخبار عراق
تروریسم

زندگی برای سربازان جدید داعش جانفرسا و كوتاه است

نوشته خالد الطایی

كودكان جنگجوی «دولت اسلامی» كه به «بچه های خلیفه گری» مشهور هستند در عكسی در سایت های رسانه های اجتماعی دیده می شوند.

كودكان جنگجوی «دولت اسلامی» كه به «بچه های خلیفه گری» مشهور هستند در عكسی در سایت های رسانه های اجتماعی دیده می شوند.

ابو ولید بیش از دو سال است كه خبری از پسرش احمد كه در پانزده سالگی به «دولت اسلامی» (داعش) پیوسته ندارد.

ابو ولید که از نام مستعار استفاده می کند با بی میلی درباره پسرش حرف می زند و می گوید که پس از این تصمیم كه برای همه خانواده شوک آور بود او را عاق کرده است.

او به دیارنا گفت که پسر او «مثل هر دانش آموز معمولی دیگر» بود. اما پس از یک یا دو ماه از حمله داعش به رمادی «از خانه فرار کرد.»

او گفت: «پس از پرس و جو فهمیدیم که به داعش پیوسته است و از آن زمان هیچ خبری از او نشنیده ایم.»

«دیگر به سرنوشتش اهمیتی نمی دهم. برای من مرده است، حتی اگر هنوز زنده باشد. تا وقتی راه تروریسم را انتخاب کرده، من او را عاق می کنم.»

ابو ولید داعش را با شعارهای دروغین و ایده های مذهبی افراطی به شستشوی مغزی پسرش و بسیاری جوانان دیگر متهم می کند.

ابو ولید می گوید: «او دیگر پسر من نیست. او آدم دیگری شده است. او یک تروریست است.»

روش های متعدد عضوگیری

داعش از روش های زیادی برای عضوگیری، به ویژه از میان بچه ها و نوجوانان که به «بچه ها» با «سربازان» خلیفه گری مشهور هستند، استفاده می كند.

علی البیاتی، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر عراق، به دیارنا گفت که این گروه در ابتدا با شعارهای دروغینی که ادعا می کرد به دنبال برقراری «یک کشور دادگر بر پایه شریعت» است، مردم را فریب می داد.

وی گفت: «بسیاری، به ویژه جوانان، آماده قبول کردن این دروغ ها و راست پنداشتن آنها بودند. این ایده در مغزشان جای می گرفت که وظيفه دارند در برقراری این کشورهای مورد ادعا و دفاع از آن تا سرحد مرگ بکوشند.»

وی گفت: «داعش همچنین ادعا می کند که برای دفاع و حمایت از مردم سنی در مقابل آنچه ستم شیعه توصیف می کند آمده است.» این گروه این ادعا را صرفا برای جلب حمایت عنوان کرده است.

او اظهار داشت که پس از آنکه عراقی ها نسبت به این مسئله آگاه شدند، به ویژه پس از حمله گروه به سنی ها، شیعیان و اقلیت های دیگر، داعش تاکتیک خود را تغییر دارد و شروع به ارعاب خانواده ها و وادار کردن آنها به تحویل دادن بچه هایشان کردند.

وی گفت که بسیاری از اعضای داعش که خودشان بیشتر نوجوان هستند، طی نبردهای آزادسازی نیروهای عراقی خود را تسلیم کرده اند و برخی ادعا کرده اند که این گروه آنها را با تهدید به مرگ مجبور به پیوستن به این گروه نموده است.

البیاتی اشاره کرد که عضوگیری اجباری نشان دیگری از وحشیگری گروه و بی توجهی آنها به سرنوشت مردم است.

اجبار جوانان به جنگ

نعیم الکعود، عضو شورای استانی انبار، به دیارنا گفت که داعش «به زور اسلحه از هر خانه یک کودک یا جوان گرفت. رئیس خانواده ای که از این دستور سرپیچی می کرد، خود و خانواده اش را در معرض مرگ قرار می داد.»

این گروه در چند منطقه باقیمانده تحت کنترل خود در عراق، به منظور جبران شكست های سنگین در میدان نبرد و فرار بسیاری از جنگجویانش به جاهای نامعلوم، عضوگیری اجباری می کند.

الکعود گفت که او اعتقاد دارد که این گروه در فریب و گمراه گردن بسیاری از جوانان و تبدیل آنها به دیوهای وحشی وفادار به داعش تا آخرین نفس، موفق بوده است.

او اظهار داشت که کسانی که ایدئولوژی داعش را آموخته اند، منبع اصلی قدرت این گروه هستند و بسیار بیشتر از کسانی که با زور سلاح برداشته اند یا خود راضی به این کار نبوده اند، خطرناک هستند.

شیخ محمد حمد الدلیمی، از تیپ عشایر فرات علیا، گفت که چند عضو نوجوان داعش پس از دستگیری به دنبال نبرد برای حفظ مناطق تحت کنترل داعش در منطه فرات علیا، اظهار ندامت کرده اند.

او گفت که آنها ادعا می کنند فريب داعش را خورده و گمراه شده اند، «اما حالا در شرایطی هستند که پشیمانی سودی ندارد. قوه قضائیه مسیر خود را طی می كند و در مورد سرنوشت آنها تصمیم خواهد گرفت.»

الدلیمی گفت که بیشتر مردم در انبار غربی از دستورات داعش سرپیچی كردند. وی اشاره کرد که به رغم ایجاد رعب و وحشت، این گروه در آنجا نتوانست مردان را به زور به عضویت خود در آورد.

وی گفت که ساکنانی که در این مناطق گیر افتاده بودند کاملا نسبت به ماهیت داعش که فقط برایشان کشتار، نابودی و ظلم به ارمغان آورده بود، آگاه بودند.

او افزود: «داعش در مرحله نابودی است و مرگ آن طولی نخواهد کشيد.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500