اخبار عراق
تروریسم

داعش پس از کشتن چندین تن به ساکنان غرب موصل دستور داد تا در خانه هایشان بمانند

نوشتۀ خالد الطائی

گریختگان از غرب موصل می گویند که پس از آن که توانستند از محله الزنجیلی یعنی ازجایی بگریزند که «دولت اسلامی» (داعش) ساکنان را به گروگان گرفته است و مانع ترک آنها می شود «دوباره متولد شده اند.»

مسئولان عراقی به دیارنا گفتند که داعش درروز شنبه (3 ژوئن) چندین تن از غیرنظامیان را درحالی که از مناطق تحت کنترل آن در غرب موصل می گریختند کشته اند.

مردان مسلح داعش در حالی که خانواده ها تلاش داشتند تا از محله الزنجیلی بگریزند، دررویدادی که بنیان الجربا عضوشورای استانی نینوا آن را «قتل عام وحشتناک» توصیف کرد، به سوی آنها شلیک کردند.

او به دیارنا گفت: «شبه نظامیان هر خانواده ای را که تلاش داشت از خانه هایشان درمناطق جنگی به سوی نیروهای امنیتی بگریزند هدف قراردادند.»

الجربا گفت که بین ساعات 3 بامداد که صدای نخستین گلوله ها شنیده شد تا 10 صبح، زمانی که سلاح ها سرانجام ساکت شد، جنگجویان داعش غیرنظامیان درحال گریزرا با سلاح های دورزن، مسلسل و نارنجک های دستی هدف قراردادند.

این زنان توانستند از منطقه تحت کنترل داعش در غرب موصل به همراه بچه هایشان بگریزند و با موفقیت به سمت شرقی شهر، جایی که نیروهای امنیتی عراق کنترل را دردست دارند برسند.[عکس با کسب اجازه از پلیس فدرال عراق]

این زنان توانستند از منطقه تحت کنترل داعش در غرب موصل به همراه بچه هایشان بگریزند و با موفقیت به سمت شرقی شهر، جایی که نیروهای امنیتی عراق کنترل را دردست دارند برسند.[عکس با کسب اجازه از پلیس فدرال عراق]

عراقی ها از محله زنجیلی درغرب موصلی درروز شنبه (3 ژوئن) می گریزند. درهمین روز جنگجویان «دولت اسلامی» (داعش) چندین تن از خانواده ها را به زیرآتشبار گلوله قرارد داد درحالی که آنها از منطقه می گریختند. [کریم صهیب/ خبرگزاری فرانسه]

عراقی ها از محله زنجیلی درغرب موصلی درروز شنبه (3 ژوئن) می گریزند. درهمین روز جنگجویان «دولت اسلامی» (داعش) چندین تن از خانواده ها را به زیرآتشبار گلوله قرارد داد درحالی که آنها از منطقه می گریختند. [کریم صهیب/ خبرگزاری فرانسه]

او گفت: «دست کم 250 غیرنظامی شامل زنان، کودکان و سالمندان در این حمله ها کشته شدند. احتمال دارد این شمار افزایش یابد.»

«پیکر بسیاری ازقربانیان هنوز در جاده ها و خیابانها باقی مانده است.»

یک نشان یأس

الجربا گفت: «این گروه درحالی که مناطق تحت کنترل آن کوچکتر می شود و همه توانمندی ها وتدارکاتش را ازدست می دهد دیوانه شده است.»

او افزود: «این قتل عام یک هشدار آشکار است» و اشاره کرد که «داعش برای حفظ هرقدرت نفوذی که هنوز دارد با جان مردم بازی می کند.»

«داعش از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و اکنون به شکل توده ای آنان را به قتل می رساند.»

او گفت: «نیروهای آزاد کننده درحال پیشروی به سوی شهر قدیمی، یکی از مواضع استحکامی داعش در موصل هستند و این نبرد احتمالا ظرف چند روز به پایان همیشگی آن می رسد ولی ما باید محتاط باشیم مبادا که داعش در انتقام بابت شکستهایش ، جنایتهای شنیع دیگری علیه ساکنان مرتکب شود.»

سرتیپ یحیی رسول سخنگوی فرمانهی مشترک عملیات درروز دوشنبه گفت که نیروهای عراقی به طور کامل محله های الشیفا و الصح را از مینهای زمینی و بقایای داعش پاکسازی کردند و اکنون کنترل 65 درصد الزنجیلی را دردست دارند.

داعش از طریق بلند گوها به ساکنان الزنجیلی دستور داد تا درخانه هایشان بمانند و تهدید کرد که خانواده هایی که سعی درگریز داشته باشند خواهند کشت. درهمین حال تک تیراندازان این گروه کسانی را که تلاش داشتند بگریزند هدف قراردادند.

عبدالرحمان الوکاع عضو شورای استانی نینوا گفت: «داعش آخرین نفسها را می کشد، بنابراین می خواهد ساکنان را به ماندن مجبور کند تا درحد امکان آزادی به تأخیر افتد.»

او گفت: «این نخستین بار نیست که تروریستها خانواده های درحال گریز را هدف قرارمی دهد اما نه تا این میزان» و رویداد الزنجیلی را یک «نسل کشی» توصیف کرد.

او گفت: «داعش افرادی را که تلاش داشتن بگریزند می کشت اما اکنون به صورت توده ای آنان را می کشد زیرا مأیوس است.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

1 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

بسیار خوب!

پاسخ دهید