اخبار عراق
تروریسم

دولت عراق پس از آزادشدن رطبه گذرگاه طریبیل را می گشاید

نوشتۀ خالد الطائی

دولت عراق تلاش دارد تا به دنبال آزاد شدن شهرک نزدیک به گذرگاه مرزی طریبیل درمرز با اردن از«دولت اسلامی عراق وشام» (داعش) آن را دوباره فعال کند. [عکس با کسب اجازه از صفحه فیس بوک محمد الغبان وزیر کشور عراق]

دولت عراق تلاش دارد تا به دنبال آزاد شدن شهرک نزدیک به گذرگاه مرزی طریبیل درمرز با اردن از«دولت اسلامی عراق وشام» (داعش) آن را دوباره فعال کند. [عکس با کسب اجازه از صفحه فیس بوک محمد الغبان وزیر کشور عراق]

دولت عراق درحال هدایت تلاشهای برای گشایش دوباره گذرگاه مرزی طریبیل با اردن است که اززمانی تصرف شهرک الرطبه و سایر مناطق مرزی استان انبار درتقریبا دوسال پیش بوسیله «دولت اسلامی عراق وشام»(داعش) به روی آمدوشد مسافران و تجاربسته مانده بود.

ارتش عراق درمیانه ماه مه با حمایت مبارزان محلی شبه نظامیان داعش را بیرون راند و کنترل رطبه را که در جاده منتهی به گذرگاه طریبیل قراردارد بازپس گرفت.

سرلشکر قاسم محمد صالح فرمانده الجزیره و بادیه گفت که نیروهای عراقی اندکی پس ازآن کار پاکسازی جاده بین المللی متصل کننده این شهرک به گذرگاه مرزی را از مواد منفجره آغاز کردند.

او به موطنی گفت: «ما درحدود 250 عدد بمب نصب شده بوسیله تروریستها را درهردوسوی جاده خنثی کردیم. ما همچنین بمبهای چندین فروشگاه واستراحتگاه بمبگذاری شده را که درطول راه پراکنده بود خنثی نمودیم.»

او گفت: «یگانهای نظامی ما درامتداد جاده از رطبه تا گذرگاه مرزی استقراریافته اند و هم اکنون مشغول کار برای افزایش شمار آنها با نیروهای پشتیبانی بیشتری هستیم.»

اوافزود که گشتهای سیار برای کنترل کامل و تأمین امنیت جاده مستقر شده اند.

او گفت که سربازان عراقی همچنین برای تعقیب شبه نظامیان در بیابان و جلوگیری از ایجاد مقر بوسیله آنها درنزدیکی جاده ها یا تهدید ایمنی مسافران و آمدوشد تجاری پس از فعال شدن این گذرگاه هم عملیات پیشگیرانه نظامی اجرا کردند.

بازسازی جاده بین المللی

صالح گفت: «لازم است که این جاده بازسازی شود زیرا بیش از 15 دهانه پل درآن وجود دارد که بخشهایی خسارت دیده و یا به طور کامل به دستان تروریستها ویران شده است.»

اوگفت که پس ازآن که جاده تأمین و بازسازی شد، گذرگاه بازگشایی خواهد شد و پیش بینی کرد که اقدامهای حفاظت امنیتی ظرف دو ماه تکمیل شود.

صالح گفت که درهمین حال رطبه به طور کامل امن شده است و اشاره کرد که نیروهای امنیتی 300 عدد بمب را درخیابانها و کوچه های شهر ودرحدود 50 دستگاه از خانه های بمب گذاری شده خنثی و نابود کردند.

او افزود: «سربازان ما ایجاد مقرهای بازرسی را به منظور جلوگیری ازنفوذ دشمن آغاز کرده اند.»

او گفت که درحدود 100 خانواده آواره شده از پیش به خانه های خودشان بازگشته اند درحالی که خدمات اولیه مانند آب و برق و اداره های دولتی و تأسیسات زیر بنایی که به شکل عمدی بوسیله داعش هدف قرارگرفته بود نیازمند بازسازی است.

راحع برکات العیفان، عضو کمیته امنیتی شورای استانی انبار گفت که مسئولان محلی درانباربه دلیل اهمیت زیاد گذرگاه طریبیل درپی گشایش دوباره و ازسرگرفته شدن فعالیت درآن هستند.

العیفان و شماری از مسئولان عراقی پیشتر دراین هفته از این گذارگاه مرزی دیدن کردند.

او به موطنی گفت: «جاده بین المللی منتهی به آن امن است. یگانهای نظامی درهمه جا مستقر هستند و نیروهای [عراقی] برکنترل خودشان در منطقه می افزایند.

اوگفت که اما خسارتهایی برجاده وارده شده است و نیازمند بازسازی شدن است.

اوافزود: «ما آن با بازسازی خواهیم کرد.»

احیای زندگی درانبار

اوگفت: «درمورد خود گذرگاه مرزی، خسارتی برآن وارد نشده است زیرا حتی پس از آن که طربته دردست داعش بود این گذرگاه تحت کنترل نیروهای امنیتی بود «اما تعطیل بود و فعالیتهای مسافرتی و تجاری به تعلیق درآمده بود.»

العیفان گفت که این گذرگاه «صرفا به تعمیرات و به روز رسانی تجهیزات برای بازرسی، دوربینهای امنیتی و قوانین دارد تا آمد و شد وسایل نقلیه و کامیونها درآن دوباره از سرگرفته شود.»

اوگفت که دولت محلی انباراز همه سازمانهای بین المللی و نمایندگی ها خواست تا در تلاشهای بازسازی و نوسازی زیرساختهای شهرها و شهرکهای آزاد شده دراستان کمک کنند.

عماد مشعل الدلیمی، فرماندار رطبه گفت که گشایش دوباره گذرگاه طریبیل زندگی را به رطبه و تمامی استان بازخواهند گرداند.»

اوبه موطنی گفت که پس ازکه جاده منتهی به این گذرگاه و همه پلهای خسارت دیده و بقیه مناطق بازسازی و تعمیرشد، فعالیت درآن ازسرگرفته خواهد شد.

اوگفت: «جاده به طور کامل از مواد منفجره پاکسازی شده است و این مأموریت موفقیت آمیز بود. متأسفانه پنج تن از نیروهای امنیتی ما درحال تلاش برای خنثی کردن یکی ازبمبها در استراحتگاه طیبه درنزدیکی رطبه شهید شدند.

الدلیمی گفت که وضعیت امنیتی دراین شهرک «اکنون با ثبات است» و خواهان تقویت کمکها در تلاشهای بازسازی و بازگشت خانواده های آواره شده به خانه هایشان شد.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500