مطلب نخست


أرین جبل، بانوی رزمنده ای است که عضو شاخه الشهباء «یگان های محافظت از زنان کرد» است و در حلب علیا با «دولت اسلامی عراق و شام» مبارزه می کند. [عکس تقدیمی از سوی ارین جبل]

مقاومت بانوان کرد در جبهه های جنگ علیه داعش در سوریه

دو خانمی که برای دفاع از سرزمین های خود در برابر «دولت اسلامی عراق و شام» مبارزه می کنند، به دیارنا گفتند که در این مسیر برای دفاع از حقوق زنان نیز مبارزه می کنند.

ویژه

آخرین اخبار