مطلب نخست


در این عکس برخ مخابراتی میلاد در تهران در دل دود و آلودگی 14 نوامبر دیده می شود. ایران به تازگی با یک شرکت اپراتور شبکه موبایل در سوریه قرارداد امضا کرده است. [عطا کناره/ خبرگزاری فرانسه]

دندان طمع ایران در عمق بدنه اقتصادی سوریه فرو رفته است

کارشناس های اقتصادی بر این باور هستند که قراردادهای نفتی و مخابراتی جدید ایران با سوریه نیت تهران برای توسعه حضور اقتصادی در این کشور را افشا می کنند.

ویژه

آخرین اخبار