تروریسم

عراق برای بازپروری زندانیان اقدام می کند

یک زندانی در استان ذی قار تلاش دارد تا از طریق آموزش و راهنمایی زندانیان را از تفکرات افراطی دور کند.


هواپیماهای جنگنده عراقی هدفهای داعش در سوریه را هدف قرار دادند

دربیانیه ای از دفتر حیدرالعبادی نخست وزیر آمده است که هدف از این حمله ها پایان دادن به خطری است که (دولت اسلامی) داعش به عراق و منطقه تحمیل می کند.


ترس از حملات هوایی داعش را در سرتاسر افغانستان آشفته کرده است

طبق گفته مقامات افغان، عملیات نظامی شدید انجام شده توسط نیروهای افغان و ائتلاف بر علیه (دولت اسلامی)داعش در استان جوزجان در گروه شکاف ایجاد کرده است.


آمادگی داعش در یرموک برای یورش نیروهای رژیم سوریه

«دولت اسلامی» (داعش) در اردوگاه یرموک در جنوب دمشق در پیش بینی یورش نیروهای رژیم سوریه، مواضع خود را تقویت کرده است.


گردآوری کنش گران در روستاهای ادلب از سوی تحریرالشام

تحریرالشام عوامل خود را در پست های بازرسی در روستاهای ادلب مستقر کرده و در جست و جوی کنش گرانی است که منتقد ائتلاف هستند.


ائتلاف های رقیب به جنگ در ادلب و حلب ادامه می دهند

تحریرالشام و گروه های در حال جنگ تحت کمک های جبهه آزادیبخش سوریه پس از آتش بس یک هفته ای به جنگ ادامه می دهند.


داعش تلاش می کند تا فراریان این گروه را با تهدید برگرداند

«دولت اسلامی» (داعش) با تهدید کسانی که از این گروه فرار کرده اند مبنی بر افشای مدارک عضویت آنها، سعی دارد تا آنها را تحت فشار قرار دهد تا به هسته های خواب بپیوندند.


اعدام شهروندان از سوی داعش در جنوب دمشق

کنش گران می گویند که داعش در مناطق جدیدی که به تصرف درآورده، به منظور سرکوب مقاومت شهروندان در برابر این گروه و ایدئولوژی آن دست به اعدام زده است.


مرگ حتمی در انتظار شبه نظامیان داعش که به افغانستان مهاجرت می کنند

شبه نظامیانی که به نیابت از «دولت اسلامی» (داعش) به افغانستان می روند فقط مرگ به دستان نیروهای افغان وائتلاف، قیام عمومی علیه شبه نظامیان و مقاومت حتی از سوی طالبان را خواهند یافت.


کودکان آسیب دیده از خشونت داعش در عراق درمان می شوند

این دولت برای بچه هایی که براثر اعمال «دولت اسلامی» (داعش) والدین خودشان را ازدست داده اند و یا اسیب های دیگری دیده اند حمایتهای روانی فراهم می کند


1
1