اقتصاد

اهدا کنندگان وعده پرداخت 30 میلیارد دلار را برای بازسازی عراق داده اند

درکنفرانس بین المللی سه روزه اهدا کنندگان در کویت، عراق امیدوار بود تا 88.2 میلیارد دلار وعده کمک برای دوره بازسازی پس از داعش جمع آوری کند.


صنعت تولید سیمان در نینوا کار خود را از سر گرفت

مقامات محلی گفتند احیای صنعت تولید سیمان استان اشتغال را افزایش داده و به امور بازسازی پس از «دولت اسلامی» (داعش) کمک خواهد کرد.


ترافیک هوایی عراق پس از شکست داعش افزایش یافته است

یک مقام عراقی به دیارنا گفت، روزانه حداقل 700 پرواز از حریم هوایی عراق عبور می کند که این میزان در سال 2014 تنها به چند ده پرواز محدود شده بود.


نشانه های زندگی به شهر کهن حلب بازمی گردد

ساکنان محلی به دیارنا می گویند که نوسازی بازارچه خان الجمرک زندگی را به میان شهر و ساکنان آن دمیده است.


عراق عملیات در میادین نفتی شمال را آغاز می کند

مقامات عراقی به دیارنا گفتند، درآمد حاصله از سود میادین نفتی آزادشده از داعش منابع مالی برای بازسازی مناطق ویران شده توسط این گروه را تامین می کند.


شهر الرقۀ سوریه بعد از شکست داعش «غیرقابل سکونت» شده است

پبش از آن که ساکنان بتوانند به الرقه بازگردند باید اجساد، مواد منفجره، و خرابه های خیابان های سطح شهر پاکسازی شوند و زیرساخت های اولیه بار دیگر احیا شوند.


پلهای بازسازی شده شرق و غرب موصل را دوباره متصل می کند

دولت عراق به بازسازی پلها برسر رود دجله بوده است که دو سوی این شهر استان نینوا را به یکدیگر متصل می کند


عراق بازسازی عنه را چند روز پس از آزاد سازی آغاز کرد

این شهر استان انبار شاهد امور بازسازی توسط دولت محلی با پشتیبانی دولت فدرال می باشد.


دسترسی ایران به بخش نیرو در سوریه بیشتر شد

ایران از طریق یک مجموعه از قراردادهای درازمدت برای بازسازی خدمات برق سوریه، بلای این کشور را به منافع اقتصادی خودش تبدیل می کند.


ساکنان موصل خواستار بازسازی فرودگاه هستند

داعش تنها فرودگاه شهر را نابود کرده است. حالا ساکنان از دولت می خواهند تا آن را احیاء و در شهر یک اداره گذرنامه باز کند.


1
1