http://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Women's_Rights

حقوق زنان

چه به ضرورت چه با برنامه، زنان عراقی شرکت های موصل را راه اندازی می کنند

چه به ضرورت چه با برنامه، زنان عراقی شرکت های موصل را راه اندازی می کنند

زنان تحت حکومت افراط گرایان اجازه نداشتند بدون اجازه پدر یا همسرشان کاری انجام بدهند. اما امروز همه چیز تغییر کرده است.

پس از داعش، زنان انبار در خیابانها ظاهر می شوند

پس از داعش، زنان انبار در خیابانها ظاهر می شوند

پس از سالها محدودیت در زمان حکومت «دولت اسلامی» (داعش) زنان شمالی ترین استان عراق یکبار دیگر در خیابانها رانندگی کرده و در فعالیتهای هنری شرکت می کنند.

پلیس نینوا افسران زن بیشتری استخدام می کند

پلیس نینوا افسران زن بیشتری استخدام می کند

زنان می توانند با نظارت بر عناصر و عضوگیران زن داعش و کاهش فعالیت های تروریستی نقش مهمی در اجرای امنیت ایفا کنند.

زنان انبار، پس از داعش به کار باز می گردند

زنان انبار، پس از داعش به کار باز می گردند

به گفته مقامات استان، زنان، پس از اینکه «دولت اسلامی» (داعش) از منطقه بیرون رانده شد، به کار خود باز می گردند.

بیوه های عراقی با بهره گیری از ابتکار کویت مهارت های شغلی کسب می کنند

بیوه های عراقی با بهره گیری از ابتکار کویت مهارت های شغلی کسب می کنند

بانوان آواره عراقی که به دلیل خشونت های داعش همسران خود را از دست داده اند به ابزارهایی مجهز می شوند و آموزش می بینند تا بتوانند درآمد داشته باشند.

مقاومت بانوان کرد در جبهه های جنگ علیه داعش در سوریه

مقاومت بانوان کرد در جبهه های جنگ علیه داعش در سوریه

دو خانمی که برای دفاع از سرزمین های خود در برابر «دولت اسلامی عراق و شام» مبارزه می کنند، به دیارنا گفتند که در این مسیر برای دفاع از حقوق زنان نیز مبارزه می کنند.

فرمانده زن نیروهای دموکراتیک سوریه رهبری جنگ برای آزادی الرقه را به عهده دارد

فرمانده زن نیروهای دموکراتیک سوریه رهبری جنگ برای آزادی الرقه را به عهده دارد

جیهان شیخ احمد، فرمانده «نیروهای دموکراتیک سوریه» مصمم است تا «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) را از وطن خود بیرون براند.

مادران سوری از استقامت در میان جنگ می گویند

مادران سوری از استقامت در میان جنگ می گویند

در شامگاه روز مادر، المشارق با سه زن گفت و گو کرد که در میان مشقت به روش های بسیار متفاوتی استقامت نشان می دهند.

فعالان زن عراقی کشورشان را بازسازی می کنند

فعالان زن عراقی کشورشان را بازسازی می کنند

شبکه زنان عراقی که برای کمک به گروه هایی که از خشونت «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) آسیب دیده اند تلاش می کند.

زنان عرب سوریه ای با داعش این ننگ اجتماعی نبرد می کنند

زنان عرب سوریه ای با داعش این ننگ اجتماعی نبرد می کنند

بیش از 1,000 زن عرب بر خلاف هنجارهای اجتماعی به پیکارجویان مرد و زن کرد در نیروهای دموکراتیک سوریه پیوسته اند تا با وحشت ناکترین افراط گرایان جهان نبرد کنند.

1