http://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Protests

×
×

اعتراضات

خشم از رژیم اعتراضات روزانه در درعا را برانگیخته است

خشم از رژیم اعتراضات روزانه در درعا را برانگیخته است

بازداشت یک روحانی میانه رو از سوی تحریرالشام در حلب

بازداشت یک روحانی میانه رو از سوی تحریرالشام در حلب

معترضان دیرالزور رژیم و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کردند

معترضان دیرالزور رژیم و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کردند

اعتراض تظاهرکنندگان ادلب به رژیم و تحریرالشام

اعتراض تظاهرکنندگان ادلب به رژیم و تحریرالشام

ساکنان خان شیخون علیه ورود رژیم اعتراض می کنند

ساکنان خان شیخون علیه ورود رژیم اعتراض می کنند

یک فعال در سویدا حزب الله را به مشکل آفرینی متهم می کند

یک فعال در سویدا حزب الله را به مشکل آفرینی متهم می کند

فعالان ادلب بین آتش حمله های هوایی و گروه های افراطی اسیر شده اند

فعالان ادلب بین آتش حمله های هوایی و گروه های افراطی اسیر شده اند

شبه نظامیان مورد حمایت ایران اعتراضات را سرکوب می کنند

شبه نظامیان مورد حمایت ایران اعتراضات را سرکوب می کنند

نافرمانی مدنی در درعا همراه با سربازگیری رژیم

نافرمانی مدنی در درعا همراه با سربازگیری رژیم

ساکنین درعا با بازگشت مجسمه اسد مخالفت کردند

ساکنین درعا با بازگشت مجسمه اسد مخالفت کردند