http://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Elections

انتخابات

نینوا برخلاف وجود ناخشنودی در بین مردم برای انتخابات آماده می شود

انتخابات در حالی برگزار می شود که خشم عمومی علیه دولت محلی بر سر فساد گسترده و نفوذ روزافزون شبه نظامیانی که از سوی ایران حمایت می شوند در حال گسترش است.

نخست وزیر تعیین شده عراقی چالش تشکیل دولت را بر عهده گرفت

عادل عبدالمهدی نخست وزیر منتخب عراق وظیفه دشوار تعیین دولت ظرف 30 روز را بر عهده گرفت.

فعالان سوری انتخابات محلی را یک نمایش ساختگی می خوانند

فعالان محلی می گویند برگزاری انتخابات تلاشی به هدف انتخاب عناصر هم پیمان حکومت سوریه در پست های اجرایی کلیدی و دور زدن روند یافتن یک راهکار سیاسی صلح آمیز است.

در تصاویر: ساکنان انبار رای می دهند و امید برای تغییر

به گفته مسئولان انتخابات محلی، مشارکت در سراسر انبار 38 درصد بوده است.

انبار برای اولین انتخابات پارلمانی پس از داعش آماده می شود

تدارکات ضروری برای انتخابات مجلس آماده شده و دامنه گسترده ای از نامزدها و رای دهندگان از داشتن حق انتخاب خشنود هستند.

روند «رای گیری ویژه» از پرسنل نظامی برای انتخابات عراق آغاز شد

پیشاپیش برگزاری اولین انتخابات پارلمانی بعد از شکست داعش در عراق و رای گیری عمومی روز 12 مه، روند رای گیری از پرسنل نظامی و اتباع مهاجر خارج از کشور امروز شروع شد.

عراق برای فرایند انتخابات «آزاد و عادلانه» آماده می شود

کمیسیون عالی و مستقل انتخابات عراق به نظارت فرایند انتخابات و تضمین برگزاری بدون مشکل رأی گیری درروز انتخابات مشغول بوده است.

زنان در انتخابات عراق از رقیبان قوی به شمار می روند

در مجموع 2،592 زن که نزدیک به 35 درصد از کل شمار نامزدها را تشکیل می دهند، برای احراز مقام نمایندگی در سراسر کشور با یکدیگر رقابت می کنند.

نورسیدگان سیاسی انتخابات عراق را تغییر اساسی می دهند

روزنامه نگاران، ورزشکاران و دیگر شخصیات های مردمی در میان نامزدهای انتخابات مجلس عراق هستند.

عراقیها با نزدیک شدن انتخابات به تغییرات امیدوارند

گروه جدیدی از نامزدها که سکوهای سیاسی گوناگون را ارائه می کنند اشاره به امکان تغییر واقعی و بهبود حکومت دارد.

1 | 2 | next