http://diyaruna.com/fa/articles/cnmi_di/newsbriefs/2018/02/05/newsbrief-02

گروه های امداد نسبت به بازگشت اجباری پناهندگان هشدار دادند

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که گروه های امداد بین المللی درروز دوشنبه (5 فوریه) به کشورهای میزبان پناهندگان سوری نسبت به اجبار در بازگشت آنان هشدار دادند.

دریک گزارش بوسیله چندین سازمان پیشرو در کمکهای بشردوستانه از جمله شورای پناهندگان نروژ و سی آ آر ای بین الملل، به گرایش نگران کننده در تبلیغ اخراج پناهنجویان اشاره شد.

دراین گزارش آمده است: «به رغم خشونتهای جاری، بمبارانها و گلوله بارنهایی که زندگی غیرنظامیان را به مخاطره می افکند، صدها هزار تن از پناهندگان درخطر فشار برای بازگشت به سوریه در سال 2018 قرار دارند.»

دراین گزارش با عنوان «سرزمین خطرناک» اقدامهایی برای بازگرداندن پناهندگان به سوریه مشاهده شد جایی که این موضوع به شکل فزاینده برای کشورهای میزبان دراولویت قراردارد.

درگزارش آمده است: «درحالی که وضعیت نظامی در سوریه تغییرکرده است، و در پیش زمینه ای از لفاظی های فزاینده و سیاستهای ضد پناهندگان در سراسر جهان، دولتها درسال 2017 آشکارا بازگرداندن پناهندگان را به کشور درنظر می گیرند.

شمار پناهندگانی که درسال 2017 به سوریه بازگشتند به 721 هزار تن رسید، این رقم در سال گذشته 560 هزار تن بود.

اما دراین گزارش هشدار داده شد که درسال گذشته سه برابر این میزان آواره شدند و پیش بینی می شود که 1.5 میلیون تن دیگر درسال 2018 از خانه هایشان بیرون رانده شوند.

جان اگیلند سخنگوی شواری پناهندگان نروژ گفت: «بازگشت در حال حاضر برای اکثریت کسانی که از جنگ وخشونت گریخته اند نه امن خواهد بود و نه داوطلبانه.»

هله ثورنیتگ اشمیت رئیس سازمان نجات بچه ها که درنوشتن این گزارش همکاری داشت هشدار داد که بسیاری از بچه ها در خطر آسیب مستقیم قرارمی گیرند.

او گفت: «هیچ بچه ای نباید پیش از امن بودن خانه به آنجا فرستاده شود. هم اکنون بسیاری از بخشهای سوریه برای بچه ها نا امن است. هنوز بمب فرو ریخته می شود و خدماتی مانند مدارس و بیمارستانها ویرانه است.»

سازمانهای اقدام علیه گرسنگی و شورای پناهندگان دانمارک هم به نوشتن این گزارش کمک کردند.

آیا این مقاله را می پسندید؟
0
0
Di icons no

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا Captcha