2017-10-12

مصر برای آتش بس در جنوب دمشق میانجیگری کرد

سایت اینترنتی الاهرام عربی در روز پنج شنبه (12 اکتبر) گزارش داد که چندین جناح سوری موافقت کردند تا به عنوان بخشی از یک طرح میان مصر و روسیه در جنوب دمشق آتش بس برقرارکنند.

این آتش بس میان شبه نظامیان جیش اسلام، جیش ابابیل و اکناف بیت المقدس برقرارشده است.

به دنبال یک نشست میان جناح های سوری، محمد علوش رئیس دفتر سیاسی جیش اسلام، از مصر به دلیل نقش آن در مذاکرات و به دلیل تشویق راه حل سیساسی برای بحران درکشور تشکر کرد.

دراین توافق قید شده است که گذرگاه های تحت کنترل شبه نظامیان در منطقه گشوده شود و به ساکنان اجازه گذر داده می شود و به آوارگی اجباری ساکنان پایان داده می شود.

همچنین مشخص شده است که هر جناج نظامی که خواهان پیوستن به این توافق است برای انجام این کار فرصت خواهد داشت.

علوش گفت که مصر اصرارکرد که محاصره منطقه قطاع شرقی شکسته شود و کمکهای کافی برای کاهش رنج ساکنان در منطقه به عنوان بخشی از قرارداد افزوده شود.

هل أعجبك هذا المقال؟

0 Di icons no
* به معنی فیلد ضروری است
Captcha