2017-06-09

انجام دور بعدی از گفت و گوهای سوریه در آستانه به تأخیر افتاد

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که برگزارکنندگان گفت وگوهای صلح سوریه تحت حمایت شوری در آستانه درروز پنج شنبه (8 ژوئن) گفتند که این مذاکرات به تأخیر افتاده است درحالی که طرفهای اصلی برسرآینده مناطق شکننده امن در کشور جنگ زده به مشاجره می پردازند.

مسکو پیشتر گفته بود که خواهان برگزاری دور تازه ای ازگفت و گو ها در پایتخت قراقستان برای روزهای 12 تا 13 ژوئن به منظور تلاش برای تقویت چهار «منطقه کاهش تنش» است که در ماه مه میان حمایت کنندگان دیگر از مذاکرات یعنی ایران و ترکیه توافق شده بود.

اما میکاییل بوگدانف، معاون وزیر خارجه گفت که مسکو اکنون درحال نظرگفتن آغاز مذاکرات «درحدود» روز 20 ژانویه است درحالی که هئیتهای مختلف «هنوز آماده نیستند».

وزارت امور خارجه قراقستان گفت که به آن گفته شد که نمایندگان از سه قدرت در پایتختهای جداگانه «در روزها و هفته ها آینده» دیدار خواهند کرد.

هیچ واکنش فوری از ترکیه یا ایران در تعیین تاریخ تازه ای برای مذاکرات نشان داده نشد.

هل أعجبك هذا المقال؟

0 Di icons no
* به معنی فیلد ضروری است
Captcha