2017-02-16

میلیبند رئیس کمک رسانی: بحران سوریه هنوز رقت انگیز است

  • * به معنی فیلد ضروری است

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس کمیته امداد بین المللی و وزیر امور خارجه سابق بریتانیا دیوید میلیند روز پنج شنبه (16 فوریه) گفت بحران انسانی در سوریه جنگ زنده هنوز علی رغم آتش بس شکننده «رقت انگیز» می باشد.

میلیبند در حاشیه همایش گردشگری جهانی در استامبول گفت: «این حقیقت که شدت جنگ کاهش یافته است باعث شده است توجه رسانه ها به آنچه هنوز بحرانی رقت انگیز در سوریه می باشد هم کاهش یابد.»

وی گفت: «هفت میلیون نفر از خانه های خود آواره شده و هنوز جنگ در سطح اندک ادامه داشته که باعث وحشت مردم شده و بحران انسانی در خارج از کشور ادامه دارد.»

میلیبند که از سال 2013 مسئول کمیته امداد بین المللی می باشد گفت یکی از اولویتهایش «درس گرفتن از تاریخ است که جهان این بحرانهای انسانی را فراموش می کند و آنها مجددا بحرانهای سیاسی می شوند.»

وی افزود: «آنها فقط وضعیتهای اضطراری انسانی نمی باشند، آنها به وضعیت اضطراری سیاسی تبدیل شده اند.»

«و این چیزی است که باعث مشکلات بد نه تنها در خاورمیانه بلکه در اروپا بخاطر بحران سوریه شده است. این چیزی است که واقعا نمی توانیم تحمل کنیم.»

میلیبند گفت با گزارش نکردن واقعی این درگیریها که در مناطقی مانند یمن و جنوب سودان در جریان است سیستم کمک رسانی جهانی نه تنها با بحران سوریه بلکه با سایر وقایع اضطراری که ظرفیت سیستمهای امداد رسانی را کاهش داد مواجه شد.

وی تاکید کرد چالشهای انسانی ماهیت متفاوتی دارند چون پناهندگان به طور روز افزون بجای زندگی در اردوگاهها در شهرها زندگی می کنند و مدت طولانی در کشورهای میزبان اقامت می کنند.

وی گفت: «پناهندگان این روزها احتمالا کمتر در اردوگاهها زندگی می کنند.»

میلیبند گفت پناهندگان زمان طولانی تر را از کشور خود بیرون می مانند بنا بر این باید هنگامی که در مورد سیاست پناهندگان فکر می کنیم نه فقط زندگی بلکه تحصیل و اشتغال آنها را هم در نظر داشته باشیم.

وی گفت: «ما همچنین باید به طور متفاوت کمک کنیم. ما باید اولویت را به اشتغال و تحصیل و همچنین سیاست اجتماعی دهیم. ما باید به نیازهای پناهندگان شهری رسیدگی کنیم» نه فقط به سیاستهای اردوگاهها.

«ما باید سیستم را اصلاح کرده و همچنین آن را هم گسترش دهیم.»

هل أعجبك هذا المقال؟

Di icons no 0
* به معنی فیلد ضروری است
Captcha