http://diyaruna.com/fa/articles/cnmi_di/features/2018/10/09/feature-03

اعتراضات |

ساکنان سویدا بازگشت ربوده شدگان را مطالبه کردند

نوشته ولید ابوالخیر در قاهره

اتصال باتویتر اتصال از طریق صفحه فیس بوک

خانواده های ساکان ربوده شده سویدا در مقابل ساختمانهای اداری استانی تجمع اعتراضی برگزار کردند تا بازگشت اعضای خانواده را مطالبه کنند. [عکس با کسب اجازه از نزار بو علی]

پس از آن که درخلال مراسم تحصن بوسیله خانواده های 27 تن از غیرنظامی ربوده شده بوسیله داعش تیراندازی شنیده شد، تنشها در شهر جنوبی سویدا درسوریه افزایش یافت.

غیرنظامیان از روز 25 ژوئیه گروگان گرفته شدند زمانی که داعش یک رشته عملیات بمبگذاری انتحاری، تیراندازی و چاقوکشی اجرا کرد که طی آن بیش از 250 تن از مردم، اکثرا غیرنظامی در سراسر این استان جنوب غربی کشته شدند.

بعدا مشخص شد که این گروه افراطی همچنین گروهی را که عمدتا از زنان دروز بودند به همراه بچه هایشان درخلال این حمله ربوده است.

ساکنان سویدا دربیرون از ساختمانهای ستاد استانی، جایی که اعتراضها در روز دوشنبه (8 اکتبر) برگزارشد دیده می شوند. [عکس با کسب اجازه از نزار بو علی]

اززمان آدم ربایی تا کنون، یک مرد جوان درمیان این گروه اعدام شد، یک زن جوان تحت شرایط نامعلوم کشته شد و درروز دوم اکتبریک زن جوان 25 ساله هم با گلوله ای درسرکشته شد که به برگزاری اعتراضهای کنونی منجر شد.

خانواده ها درمقابل ساختمانهای اداری استان درتلاش برای فشارآوردن به رژیم سوریه و جامعه جهانی برای انجام اقدامهای جدی و تسهیل بازگشت عزیزانشان به اعتراض مشغول بوده اند.

نزار بو علی کنگشر محلی به دیارنا گفت که آنها برای شش روز اعتراض برگزار کردند تا آن که درروز دوشنبه (8 اکتبر) درمیان افزایش تنشها برگزاری این اعتراض به تعلیق درآند.

او گفت: «عملیات نظامی در حاشیه های استان سویدا مدت زیادی است که ادامه دارد» و گزارشهایی وجود دارد که داعش مطالبات تازه ای را درمورد آزادی اسیران صادرکرده است.

بنا برگزارشها این مطالبه ها شامل پرداخت 1 میلیون دلار فدیه برای هردختر ربوده شده و آزادی زنان بازداشت شده داعش در زندانهای رژیم است.

تحصن به تعلیق درآمد

بوعلی گفت که تحصنی درمقابل ستادهای استانی برپا شد که بزرگترین ساختمان دولتی در سویدا است.

او گفت: «این تحصن با هدف اعتراض بدون پایان انجام شد اما درمیان افزایش تنشها پس از تیراندازی به سوی این ساختمان بوسیله شبه نظامیان محلی به تعلیق درآمد.»

او گفت که این رویداد زمانی آغاز شد که اعضای یک گروه مسلح در منطقه به خانواده های برگزارکننده تحصن پیوستند.

اندکی پس ازرسیدن آنها، بعضی ازآن اعضا تیراندازی کردند، وارد ساختمان شده و بعضی از اقلام درون آن را دراعتراض به بی تفاوتی درک شده مسئولان دولتی که به خانواده های ربوده شدگان نشان داده بودند تخریب کردند.

بوعلی با اشاره به آن که این رویداد پوشش خبری کمی در رسانه ها یا خروجی های رسانه های اجتماعی دریافت کرد گفت: «آنها همچنین درپی جلب توجه بیشتر به این تحصن بودند که توجه رسانه های را به دلیل فرمان مسکوت ماندن آن بوسیله رژیم سوریه بودند.»

سویدا درحالت آماده باش کامل

بوعلی درحالی که گروه های مسلح شماری از جاده های را بسته اند گفت پس از حادثه تیراندازی، نیروهای رژیم سوریه و شبه نظامیان وابسته رای مهار وضعیت به حالت آماده باش کامل درآمدند.

او گفت: «با توجه به تنشها، خانواده های ربوده شدگان تصمیم گرفتند تا تحصن را به تعلیق درآورده و چندروز دیگر آن را ازسربگیرند، پس ازآن که از شخصیتهای بانفوذ دینی در منطقه تازمان یافتن راه حل برای این موضوع وعده گرفتند.»

او افزود که آنها همچنین خواسته خودشان را برای تأمین هزینه تعمیرخسارتها به ساختمانهای اداری استانی اعلام کردند.

بوعلی اشاره کرد که عزم خانواده ها برای آزاد کردن عزیزانشان به طور مقعطی از رسیدن فصل زمستان ناشی می شود که جستجو برای ربوده شدگان را درمناطق ناهموار کوهستانی که عوامل داعش درآنجا پنهان می شوند دشوار می کند.

اتصال باتویتر اتصال از طریق صفحه فیس بوک
آیا این مقاله را می پسندید؟
0
0

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا Captcha