http://diyaruna.com/fa/articles/cnmi_di/features/2018/01/10/feature-02

آموزش |

2018-01-10

مدارس در ادلب برای حفاظت از دانش آموزان تعطیل شده است

Di icons tw 35 Di icons fb 35

دانش آموزان در یک مدرسه دراستان ادلب حاضر می شوند. [عکس با کسب اجازه از توفیق عواد]
دانش آموزان در یک مدرسه دراستان ادلب حاضر می شوند. [عکس با کسب اجازه از توفیق عواد]

درحالی که جنگ در نزدیکی مناطق حاشیه شهرها تشدید می شود، دربیشتر بخشهای استان ادلب به دلیل وضعیت بد امنیتی و ترس از این مدارس تحت گلوله باران یا حمله های هوایی قرارگیرند تعطیل شده اند.

نبردها میان گروه های مخالف مسلح ، از جمله بعضی از جناح ها افراط گرا دریک سو و رژیم سوریه ومتحدان آن درسوی دیگر ادامه دارد.

توفیق عواد آموزگار و مسئول این منطقه مدیریتی گفت که حوزه آموزشی ادلب در میان شدت گرفتن جنگها دستوری را منتشر و توزیع کرد و از همه مؤسسه های آموزشی خواست تا روند آموزشی را متوقف کنند.


درهای مدرسه تحصیل یک حوزه مدیریتی در استان ادلب بسته است. درحالی که درگیریها شدت می یابد از سر نگرانی برای امنیت دانش آموزان،  دستور تعطیلی به به مدارس دراین استان  صادر شد. [عکس با کسب اجازه از توفیق عواد]

درهای مدرسه تحصیل یک حوزه مدیریتی در استان ادلب بسته است. درحالی که درگیریها شدت می یابد از سر نگرانی برای امنیت دانش آموزان، دستور تعطیلی به به مدارس دراین استان صادر شد. [عکس با کسب اجازه از توفیق عواد]

او گفت: «این تصمیم به ویژه برای مناطق از ابوضهور، خان شیخون و معره صدق می کند که به منطقه جنگی نزدیک است، زیرا دانش آموزانی که به این مدارس می روند، درخطر آسیب از گلوله باران توپخانه یا حمله های هوایی قرارمی گیرند.»

او به دیارنا گفت که اما درحقیقت فرایند تحصیل برای مدتی است که متوقف شده است زیرا اکثر ساکنان این مناطق گریخته اند و یا از فرستادن بچه هایشان به مدارس ازسر ترس برای امنیت آنها خود داری می کنند.

او اشاره کرد که فرایند تحصیلی در بسیاری از بخشهای ادلب متوقف شده است و افزود که تنها چند مدرسه در بخشهای غربی استان بازمانده است زیرا اینها مؤسسه هایی هستند که نسبتان از جنگها فاصله زیادی دارند.

سیستم آموزشی متوقف شده است

عواد به اصرار این مدیریت برای برگزاری آزمونهای چهارماهه در مدارسی که هنوز بازاست خندید و به دیارنا گفت که این تصمیم با مخالفت شدید کارکنان آموزشی رو به رو شد.

او گفت که این مدیریت بر برگزاری آزمونها اصرار کرد اگرچه بیش از 10 مدرسه نتوانسته اند این کار را انجام دهند.

عواد گفت: «ادامه روند آموزش دربعضی از مدارس و نه همه آنها در سطح آموزش میان دانش آموزان هم سن و همکلاس تفاوت ایجاد می کند.»

او افزود: «همچنین دانش آموزان نمی توانند تمرکز کنند که آزمون ها را بی نتیجه می گذارد.»

تعدادی از مدارس در شهر ادلب و مناطق حومه آن به پناهگاه آواره شدگان از مناطقی تبدیل شده است که به دستان رژیم و متحدان آن یا مناطق مجاور افتاده است.»

عواد گفت که روند تحصیل در ادلب برای ماه ها است که به دلیل عدم حمایت ازآن شاهد یک رکود شدید بوده است که به کاهش شدید شمار آموزگاران و داوطلبان منجر شده است.

آموزگاران حقوق دریافت نکرده و ترسیده اند

او گفت که بسیاری از آموزگاران از تدریس خودداری کرده اند زیرا حقوق آنها برای ماه ها قطع شده است و شمار داوطلبان به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

او گفت که این را به شکل عمده می توان به نبود کمکهای بین المللی و سازمانهای بشردوستانه نسبت داد که از فعالیت در منطقه بوسیله تحریرالشام منع شده اند.

او توضیح داد که اززمانی که گروه های افراط گرا کنترل مناطق خارج از تحت کنترل رژیم را تصرف کردند تحرک داوطلبان با خطرزیاد همراه شده است.

عواد افزود که تحریرالشام که به طور عمده از جبهه پیشین نصرت (آ ان اف) تشکیل شده است «مانع شده است تا شمار زیادی از داوطلبان به دلیل مخالفااتشان با ائتلاف به عنوان آموزگار کار کنند.»

او گفت که نیروی ائتلاف داوطلبان و آموزگارانی را که مایل به باقی ماندن برسرکار خودشان بودند مجبور کرد تا دوره آموزشی «شریعت» را پیش از ادامه تدریس در مدارس منطقه بگذرانند.

هل أعجبك هذا المقال؟

0 Di icons no

0 نظر

* به معنی فیلد ضروری است
Captcha