در تصویر: رمضان در فلوجه یکسال پس از آزادی


خانواده های عراقی در منطقه بازارچه های عمومی پس از افطار روزانه درپارک تفریحی فلوجه گردهم می آیند که نشانه  امنیت بازگشته به شهر است.

خانواده های عراقی در منطقه بازارچه های عمومی پس از افطار روزانه درپارک تفریحی فلوجه گردهم می آیند که نشانه امنیت بازگشته به شهر است.

  • نظر خود را وارد کنید
  • چاپ این مقاله
  • افزایش کاهش

خانواده های فلوجه امسال پس از افطار رمضان از بیرون گردی های و فعالیتهای شبانه درشهر لذت می برند.

این نخستین بار پس از سالها است که ساکنان این شهر استان انبار فرصت یافتند تا ماه مبارک مسلمانان را بدون هیچ محدویت تحمیل شده بوسیله داعش برآنان جشن بگیرند.

این عکسها از روز 26 مه، نخستین روز ماه رمضان در امسال گرفته شده که تا روز 24 ژوئن ادامه دارد.

اظهار نظر کنید (شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا) * به معنی فیلد ضروری است

* به معنی فیلد ضروری است

Test