امنیت |
2017-01-10

کارکنان پیشین پلیس در انبار دوباره به کار گماشته شدند


کارکنان پیشین پلیس انبار برای نام نویسی دوباره صف کشیده اند پس ازآن که دستور اخیر عفو آنهایی را که پستهای خودشان را ترک کرده بودند قادر می کند تا وظیفه خود بازگردند. [عکس با کسب اجازه از مدیریت پلیس انبار]
کارکنان پیشین پلیس انبار برای نام نویسی دوباره صف کشیده اند پس ازآن که دستور اخیر عفو آنهایی را که پستهای خودشان را ترک کرده بودند قادر می کند تا وظیفه خود بازگردند. [عکس با کسب اجازه از مدیریت پلیس انبار]

مصطفس الدلیمی پلیس پیشین درپایگاه الحبانیه، شرق رمادی، به همراه صدهای تن از کارکنان پیشین امنیتی درانتظار بازگشت به رده های پلیس است.

به دنبال دستور عفو صادر شده درروز 27 دسامبر بوسیله فرماندهی پلیس انبار، هزاران تن از پلیسهایی که پپس از تسخیر این استان توسط «دولت اسلامی عراق وشام»(داعش) ازترک خدمت کرده بودند درحال نام نویستی دوباره برای خدمت هستند.

الدلیمی به دیارنا گفت که این تصمیم یک «خط حیاتی» برای او و خانواده اش است.

او گفت: «شکر خدا این اقدام پس از دردسرهای فراوان شادی را به دل من آورد. پس ازآن که کارم را ترک کردم پرداخت حقوق به من متوقف شد و با خانواده ام در شرایط فقیرانه ای زندگی می کردیم.»

او گفت: «ما آواره بودیم و بیکار. مجبور شدم همه چیزهایی را که داشتم بفروشم تا از عهده تأمین خودمان برآیم.»

سرتیپ لیاد احمد حمید، رئیس کمیته مسئول بازگشت اعضای فرماندهی پلیس به خدمت گفت که این عفو به دستور وزارت کشور وسرلشکر هادی کسار رزیج رئیس پلیس انبارصادر شد.

او به دیارنا گفت: «این شامل حال همه کارکنان پیشین انبار می شود که از روز 1 ژانویه 2014 خدمت را متوقف کردند و پرداخت حقوق به آنها ادامه نیافت و از خدمت مفقود شده به حساب می آمدند.

حمید گفت که بلافاصله پس از اعلام این تصمیم، تحت هدایت او کمیته ای تشکیل شد که نام کسانی را که این رأی شامل حال آنها می شود ثبت خواهد کرد و اطلاعات آنان را در بانک اطلاعاتی فرماندهی پلیس تأیید می کند.

پس ازتکمیل این فرآیند، آنها اجازه خواهند یافت تا برسرکار خودشان بازگردند.

تحکیم امنیت و ثبات

حمید گفت: «فرایند اجرای این حکم به خوبی پیش می رود.»

او افزود: «این کمیته و نیروهای امنیتی در پایگاه الحبانیه درحال اجرای وظایف خود به شکل کامل هستند تا کارکنان واجد شرایط پلیس بتوانند به سرعت به خدمت بازگردند و درکنار برادران خودشان درتحکیم امنیت و ثبات درهمه شهرهای سراسر انبار شرکت کنند.»

عذال الفهداوی عضو شورای استانی انبار به دیارنا گفت که این تصمیم پس از چندین مشاوره و نشست در شورای استانی گرفته شد که به همراه فرماندهی پلیس و مسئولان دولتی برگزارشده بود.

او گفت: «ما در چند مناسبت تأکید کردیم که این اقدام باید به سرعت انجام شود زیرا دررابطه با حمایت از ثبات و درساتان و حکمرانی قانون اقدام بسیار لازمی بود.»

الفهداوی گفت که این عفو نشان می دهد که استان درکنار قشر بزرگی از جمعیت انبار ایستاده است و با بازگرداندن آنان برسرکار به رنجهایشان پایان می دهد.

او گفت که به دنبال فروپاشی امنیت در انبار، بویژه پس ازآن که داعش رمادی را در آوریل 2015 تسخیر کرد، «بسیاری از کارکنان پلیس درگیر حفظ جان خانواده هایشان از تهدید مرگ به دستان تروریستها بودند».

او گفت که بسیاری تحت این شرایط دیگر برسرکار نیامدند.

او گفت که پس از آن که برای خانواده های خودشان محل امن پیدا کردند، خواهان بازگشت بر سرکار شدند، اما دریافتند که پرداخت حقوق به آنها متوقف شد و به کار آنها پایان داده شده است.

الفهداوی ابراز امیدواری کرد که همه کارکنان پلیس که از خدمت مرخص شده اند هیچ تخلف امنیتی ثبت شده علیه خود نداشته باشند و دوباره نام نویسی شوند تا استان بتواند از توانایی های آنان بهره مند شود.

تقویب رده های پلیس

راجح برکات العیفان عضوکمیته امنیتی شورای استانی به دیارنا گفت که این عفو شامل حال همه کارکنان پلیس می شود که به دنبال تصرف انبار بوسیله داعش از کار غایب شدند.

او گفت: «پیش بینی می شود که دست کم 10,000 تن از کارکنان پیشین پلیس از همه شهرهای انبار دراستان، بدون استثتا، از [این عفو] بهرمند شوند.»

او گفت: «پلیس انبار امروز دارای 16,000 تن نیروی کاری است و این شمار پلیس برای حفاظت از استان ما کافی نیست که یک سوم مساحت عراق را با بیابانهای وسیع و مرزهای طولانی با کشورهای همسایه می پوشاند.»

او گفت که بازگشت این پلیسهای پیشین به خدمت درحدود 20 گردان را دوباره تشکیل خواهد داد.

او افزود که اینها در پاسگاه های پلیس و مقرهای بازرسی مستقر خواهند شد تا از تلاشهای امنیتی و حفاظت از جان و مال غیرنظامیان پشتیبانی کنند بویژه در مناطقی که از داعش آزاد شده است.

او افزود که این اقدام، علاوه بر تقویت امنیت همچنین اثر بسیار مهمی بر سرعت بیرون راندن داعش از آخرین مواضع استحکامی آن در غرب انبار خواهد داشت.

هل أعجبك هذا المقال؟

7 Di icons no
* به معنی فیلد ضروری است
Captcha